Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Được sự tin tưởng của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long đã nhận nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, Số 01 Công xã Paris, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngày 11/01/2024 đổ quân thuận lợi và tốt đẹp.
                                                
                                                                                                                                                                                    Nguồn: Hoàng Bảo Long
Đánh giá ngay post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *