Tác phong của bảo vệ Nam và Nữ Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long

Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long Quy định về Tác phong, Đồng phục của bảo vệ Nam và Nữ

Với Tiêu chí hoạt động “Mang an toàn đến cho mọi người – mọi nhà”. Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long xây dựng một cách khoa học, tối ưu theo yêu cầu của khách hàng và tình hình thực tế tại nơi cần bảo vệ, bảo đảm an toàn và hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

Đội ngũ Nhân viên bảo vệ được tuyển chọn theo tiêu chuẩn bắt buộc và quy trình xét tuyển nghiêm ngặt. Trong đó đa số là những người đã từng làm việc trong ngành công an, quân đội có kiến thức chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh. Nhân viên bảo vệ được huấn luyện và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ sát tình hình tại mục tiêu; có khả năng làm việc gắn kết theo nhóm cũng như hành động độc lập, có đạo đức nghề nghiệp tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.

Đội cơ động và đội kiểm tra chất lượng luôn có “lực lượng cơ động” sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp các tình huống báo động và đội “kiểm tra chất lượng” thường xuyên kiểm tra các mục tiêu, định kỳ và đột xuất nhằm giám sát đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ phát hiện những sơ hở, thiếu sót của nhân viên nhằm chấn chỉnh kịp thời.

Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long luôn cảnh báo những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn và tư vấn biện pháp phòng ngừa với quan điểm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” để đem lại sự an toàn cao nhất cho khách hàng…

Nguồn: Hoàng Bảo Long

Đánh giá ngay post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *