CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Thưởng nóng cho nhân viên bắt được trộm tại GVPL

 

 

         Ngày 29/05/2018 trong lúc tuần tra Ca trưởng Nguyễn Mạnh Nam và nhân viên Trần Đình Khang đã bắt được 2 đối tượng trộm cắp hàng của siêu thị với tổng giá trị hơn 3 triệu đồng. Thay mặt BGD Công Ty DVBV Hoàng Bảo Long đồng chí Tổng Chỉ Huy đã thưởng nóng cho 2 đồng chí món quà nhỏ nhằm động viên khích lệ tinh thần làm việc và mong các đồng chí phát huy hơn nữa để đảm bảo an ninh, trật tự tại Lotte Mar Gò Vấp. 

 

 

                                    

                          Nguyễn Mạnh Nam Ca trưởng "M" Lotte Mart GVPL                                      Trần Đình Khang  nhân viên "M" Lotte GVPL

 

                                    

                                                                                                       Hai đối tượng trộm cắp hàng siêu thị 

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat