THÔNG BÁO NGHỈ TẾT KỶ HỢI 2019

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT KỶ HỢI 2019

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » THÔNG BÁO NGHỈ TẾT KỶ HỢI 2019

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HOÀNG BẢO LONG           
                                       Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                                                                     ---------------------------------------

        Số 079/TB-HBL/2019                                Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ Tết Âm Lịch Kỷ Hợi 2019)

- Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày lễ lớn trong năm.

- Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Thừa Ủy nhiệm của Ban Giám đốc Công ty, Phòng Hành Chính – Nhân Sự thông báo lịch nghỉ, trực Lễ - Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ.

1. Văn phòng Công ty.

- Văn Phòng Công ty sẽ có cán bộ trực đến 21h ngày 04/02/2019, tức ngày 30 Tết âm lịch.

- Văn Phòng Công ty sẽ nghỉ vào ngày 05/02/2019, tức ngày mùng 01 Tết âm lịch.

- Từ sáng ngày 06/02/2019, tức ngày mùng 02 Tết âm lịch Văn phòng Công ty sẽ có đại diện các bộ phận luân phiên trực văn phòng làm việc trở lại cho đến ngày mùng 6 tết tất cả làm việc bình thường.

- CB - NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Tại Các văn phòng đại diện, các Mục tiêu:

- Tại các Chi nhánh, các Văn phòng Đại Diện, các CB – CNV, Các chỉ huy Mục Tiêu trên toàn quốc thực hiện lịch nghỉ theo thông báo đã gửi trước đó.

- Các cán bộ, các chỉ huy, nhân viên đang hỗ trợ, làm việc tại mục tiêu thực hiện lịch làm việc theo kế hoạch của khách hàng và cty.

- Phòng phản ứng nhanh, phòng cơ động túc trực 24/24 (nghỉ luân phiên theo thông báo trước).

II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT CHO CÁC CB – CNV Ở LẠI.

1. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty, các văn phòng chi nhánh, VPĐD và các nhà đội.

2. Thời gian tổ chức: Vào các ngày Tết, tùy tình hình hoạt động của Mục tiêu để lựa chọn ngày tổ chức sao cho phù hợp.

3. Công tác thực hiện: Phòng Nhân sự, Các Đại diện Văn Phòng tại các chi nhánh, các Chỉ huy Mục tiêu tổ chức đón tết và chăm lo tết cho các CB – CNV ở lại đón tết theo quy định của công ty: Công ty tổ chức, chuẩn bị thực phẩm cho ngày tết tại các nhà đội đã được phân công, tùy theo danh sách CB - CNV nhân viên đã đăng ký ở lại làm tết và trực tết – Đảm bảo đầy đủ thực phẩm và hoạt động vui chơi cho các CB – CNV ở lại trực tết.

III. Công Tác Trực; Báo Cáo Hoạt động trong những ngày Tết.

1. Công tác Trực: Các Phòng ban, Văn phòng đại diện, các Chỉ huy Mục tiêu bố trí thay phiên nhau trực trong các ngày lễ - tết.

2. Các CB – Chỉ huy khu vực, Mục tiêu báo cáo tình hình nghỉ tết và danh sách nhân viên trực tết về phòng Hành Chính – Nhân Sự trước ngày 28/01/2019.

3. Các CB – CNV, các Chỉ huy liên tục bám sát mục tiêu, thường xuyên báo cáo và có kế hoạch để đảm bảo ổn định hoạt động trong các ngày trước, trong và sau Tết.

 

Đề nghị các Phòng Ban, các CB – CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

    Nơi nhận:                                                                                                                    ĐẠI DIỆN CÔNG TY

- Các phòng ban, đơn vị.                                                                                                         Tổng Giám Đốc

- Lưu HCNS                                                                                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                                                                                                             LÊ VĂN KHÁNH

   

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat