THÔNG BÁO MỞ ĐẦU SỐ TỔNG ĐÀI

THÔNG BÁO MỞ ĐẦU SỐ TỔNG ĐÀI

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » THÔNG BÁO MỞ ĐẦU SỐ TỔNG ĐÀI

TỔNG CÔNG TY VỆ SỸ                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HOÀNG BẢO LONG           
                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                                                                                  ---------------------------------------

 Số 089/TB-HBL/2019                                         Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO
(V/v mở số tổng đài)

 

Kính gửi:  - Quý Khách hàng, Quý Đối tác;

                                     - CB – CNV Tổng Công ty Hoàng Bảo Long.

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo việc tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc, kiến nghị được kịp thời,
nhanh chóng, hiệu quả, cũng như nâng cao sự hài lòng quý khách hàng và CB CNV trên toàn quốc.

 

Công ty xin thông báo việc mở số tổng đài điện thoại mới, cụ thể như sau:

- Số Tổng đài Hotline mới 1900 234 578 sẽ được đưa vào sử dụng kể từ ngày 25/01/2019.

- Số điện thoại Hotline 0968 979 979 và số ĐT 0283 98 99 579 vẫn hoạt động bình thường.

 

Công ty xin thông báo tới Quý khách hàng và CB CNV tổng công ty được biết và liên hệ.

Công ty mong muốn vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác lâu dài của Quý khách hàng và những góp ý
xây dựng của toàn thể CB CNV tổng công ty Hoàng Bảo Long.

Kính chúc Quý Khách Hàng, CB - CNV Hoàng Bảo Long Năm Mới An Lành và Hạnh Phúc!

 

Trân Trọng./.

Nơi nhận:                                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                                                                 (đã ký)
- Lưu HCNS.

 

                                                                                                                                           LÊ VĂN KHÁNH

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat