CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Thành kính phân ưu cùng gia đình Chị Phạm Thị Trang, xin thắp nén nhang cho Bác được yên nghỉ.

 

 

                Thành kính phân ưu cùng Gia đình và cầu nguyện cho hương hồn Bác thanh thoát.

             Công Đoàn Công ty Hoàng Bảo Long có chút lòng thành gửi đến gia đình. Mong gia đình vượt qua khó khăn này.     Vô cùng thương tiếc.  

                                                                                                                    Thân kính viếng!

 

                                    

 

 

                   

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat