CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Tập huấn PCCC định kỳ cho nhân viên tại

            Nhân viên tại "M"  Lotte Mart Nam Sài Gòn tham gia  khóa huấn luyện nghệp vụ PCCC cho tất cả nhân viên đang làm việc tại "M" để phục vụ công tác an toàn Phòng chống cháy nổ do Lotte Mart tổ chức.

 

 

                     

 

                     

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat