Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long

Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long "Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone" để bảo vệ mình và cộng đồng...

Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone

https://www.bluezone.gov.vn

Giúp chúng ta phát hiện các ca nhiễm gần và xa... để bảo vệ mình và cộng đồng...

Ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên máy của bạn, không chuyển lên hệ thống

Mọi người tham gia cộng đồng ẩn danh với những người khác. Chỉ cơ quan Y tế có thẩm quyền mới có thể biết những người nhiễm và nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Dự án được mở mã nguồn theo giấy phép GPL 3.0. Người dùng các nước trên thế giới được tự do tìm hiểu hoạt động hệ thống ở mức mã nguồn, được tự do sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ.

Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth Low Energy) do đó bạn có thể bật Bluetooth cả ngày cũng chỉ sử dụng trên dưới 10% Pin

 

 

 

  

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat