QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG NGHIỆP VỤ

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG NGHIỆP VỤ

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG NGHIỆP VỤ

Sau khi xem xét quá trình làm việc, dựa theo năng lực công tác của nhân viên Lương Hà Đức, Ban Giám đốc công ty Hoàng Bảo Long đã quyết định bổ nhiệm nhân viên Lương Hà Đức đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Phòng Nghiệp Vụ.

Chúc mừng Phó Giám đốc phòng Nghiệp vụ Lương Hà Đức, chúc anh luôn mạnh khỏe để hoàn thành tốt mọi công tác và cùng với toàn thể cán bộ, công nhân viên nỗ lực để phát triển công ty.

File quyết định đính kèm.

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat