CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » “Nhân Viên Xuất Sắc” tháng 7/2017

Nhân viên Nguyễn Thị Thanh Tâm làm việc tại mục tiêu Lotte Mart Vũng Tàu được nhận Giấy Khen : “Nhân Viên Xuất Sắc” tháng 7/2017.

 

                                                                                                                    (TT Hoàng Bảo Long)

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat