CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Người tốt việc tốt

         

     Chỉ huy Lotte Mart Phú Thọ Nguyễn Hồng Quân trong lúc tuần tra đã phát hiện khách hàng để quên điện thoại Sam Sung A8 và đã trả lại cho người mất. Hoan nghênh hành động đẹp của anh và mong rằng những hành động này được nhân rộng hơn nữa.

 

             

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat