CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Lotte Mart Phan Thiết. Nhặt được của rơi trả lại người bị mất.

            Nhân viên Đinh Hữu Thông trong ca trực đã nhặt được ví của khách hàng người Nga đánh rơi và trả lại cho chủ nhân. Tài sản trong ví 950 rup và 1 điện thoại đi động. 

                                           

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat