CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Kiểm tra chất lượng BV tại LOTTE MART Vũng Tàu

   Chúc mừng Team Vũng Tàu đã qua đợt thanh kiểm tra của Phòng chất lượng HBL, đạt kết quả tốt tại Mục tiêu.

                                                                                                                                            (Hoàng Bảo Long)

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat