HOÀNG BẢO LONG: CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI.

HOÀNG BẢO LONG: CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI.

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » HOÀNG BẢO LONG: CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI.

Đầu tháng 11/2022, Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long vui mừng và hân hoan khi nhận được sự tin tưởng từ Linh mục Chánh Văn phòng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Qua đó tiếp nhận và triển khai mục tiêu bảo vệ cho trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Sài Gòn.