HBL CẦN THƠ DIỄN TẬP PCCC CÙNG LOTTE MART

HBL CẦN THƠ DIỄN TẬP PCCC CÙNG LOTTE MART

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » HBL CẦN THƠ DIỄN TẬP PCCC CÙNG LOTTE MART

Hoạt động đào tạo PCCC & CNCH là hoạt động thường xuyên tại Lotte Mart. Nhằm đánh giá quá trình đào tạo cũng như kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH của lực lượng PCCC tại chỗ, TTTM Lotte Mart tổ chức diễn tập định kỳ hàng tháng với sự phối hợp giữa các bộ phận, nhân viên, Bảo vệ và các bên có liên quan.

Với cương vị là đơn vị trực tiếp tham gia đội PCCC tại chỗ của siêu thị. Bảo vệ Hoàng Bảo Long đã nghiêm túc phối hợp các đơn vị để buổi diễn tập được diễn ra thanh công tốt đẹp.

Qua buổi diễn tập cũng đánh giá được chất lượng hoạt động PCCC tại cơ sở cũng như sãn sang cho mọi tình huống có thể sảy ra. Cùng với đó, buổi diễn tập cũng giúp các nhân viên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng và trách nhiệm đối với đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của siêu thị trong các tình huống sự cố thực tế.