CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Gương người tốt việc tốt

                 

           Ngụy Thị Kim Hường nhân viên Cty DVBV Hoàng Bảo Long đang làm việc tại mục tiêu Lotte Mart Đồng Nai trong lúc làm nhiệm vụ đã nhặt được ví tiền và trả lại cho khách hàng. Mong rằng những tấm gương như vậy được nhân rộng hơn nữa trong tập thể CBCNV Cty Hoàng Bảo Long.
 

                  

 

                 

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat