CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Gương người tốt việc tốt

Ngày 07/11/2017 trong ca trực của mình tại Lotte Mart  Phan Thiết nhân viên Nguyễn Đình Trường đã nhặt được ví của khách hàng đánh rơi và đã  trả lại cho người bị mất. Tổng trị giá tài sản là 4.700.000.

 

                        

 

                               

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat