CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Gương người tốt, việc tốt.

 

               Trong cuộc sống hiện nay, khi đâu đó tham lam và vụ lợi đang trỗi dậy, lòng tốt bị ” đánh cắp”, thì việc trả lại tài sản cho người đánh mất càng trở nên đáng quý trọng. Nhân viên đang làm việc tại Lotte Mart Vũng tàu Trương Thị Tư Thúy và Nguyễn Ngọc Dương trong ca làm việc của mình đã nhặt được ví, điện thoại của khách hàng và trả lại cho người bị mất. 

 

                           

 

 

 

          

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat