CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Đội Bóng Cty HBL tại Huế

 Đội bóng Cty HBL đạt giải nhì bóng đá giao lưu với CB CNV Big C Huế.

nguồn: https://www.facebook.com/CtyBaoVeHoangBaoLong/

                                                                                                                              (TT Hoàng Bảo Long)

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat