CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » BGĐ CTY HBL thưởng nóng cho nhân viên vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

      Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra 2 nhân viên  Thái Anh Dũng và Nguyễn Mạnh Tiến đã nhiều lần nhặt được của rơi và đã trả lại người đánh mất với nhiều tài sản có giá trị. Để động viên tình thần cho các bạn và khích lệ cho những hành động đẹp này BGĐ đã trao phần quà cho các nhân viên. Mong các bạn cố gắng hơn nữa, phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc và luôn là tấm gương cho nhiều người noi theo.

 

                        

 

                                   

 

                                     

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat