CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỆ SỸ HOÀNG BẢO LONG

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » Bắt trộm tai Lotte Mart Nha Trang

 Cao Huy Hiệu chỉ huy “M” Lotte Nha Trang bắt được người nước ngoài trộm hàng siêu thị với tổng trị giá hàng hóa lên đến 12.558.000 đ.

                                                                                                                        ( TT Hoàng Bảo Long)

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat