BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG THAM GIA ĐÀO TẠO NỘI QUY VÀ NGHIỆP VỤ PCCC

BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG THAM GIA ĐÀO TẠO NỘI QUY VÀ NGHIỆP VỤ PCCC

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Tin tức » BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG THAM GIA ĐÀO TẠO NỘI QUY VÀ NGHIỆP VỤ PCCC

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ Hoàng Bảo Long luôn được đào tạo đầy đủ nghiệp vụ cũng như các nội quy, quy định do đối tác đề ra phục vụ cho công việc.

Theo đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn Vệ sỹ Hoàng Bảo Long liên tục chỉ đạo tới các phòng ban, các đơn vị M thường xuyên tổ chức đào tạo, kiểm tra nghiệp vụ nhân viên, các chỉ huy mục tiêu phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ trong công tác đào tạo, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần và trách nhiệm trong công việc.

Cùng với đó, Bảo vệ Hoàng Bảo Long cũng tích cực tham gia các hoạt động đào tạo do đối tác tổ chức