Chứng Nhận

Chứng Nhận

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vệ Sỹ Hoàng Bảo Long - Đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trang chủ » Giới thiệu » Chứng Nhận

CHỨNG NHẬN

Bằng chứng nhận là sản phẩm không thể thiếu trong lễ vinh danh một cá nhân hay tập thể. 

Bằng chứng nhận là cơ sở ghi dấu sự tôn vinh thành tích và chứng nhận những thành quả mà tập thể CB CNV HBL đã đạt được, nhằm nâng cao cảm xúc tự hào của cá nhân, qua đó cải thiện hiệu quả công việc hoặc gắn bó với tổ chức hơn. 

Đó cũng được coi là sự ghi dấu những đóng góp của một cá nhân hay tập thể trong việc gây quỹ vì lợi ích của cộng đồng.

Các danh hiệu và giải thưởng đã được nhận:

2010 - 2022 Copyright © BẢO VỆ HOÀNG BẢO LONG . All rights reserved . Design by Nina.,Ltd
Facebook chat