KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ – LOTTE MART VINH

Để đáp ứng nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của khách hàng, nhân viên bảo vệ phải trải qua các khóa tập huấn, huấn luyện để trang bị cho mình những kỹ năng bảo vệ cần thiết. Nhân viên bảo vệ được trang bị các kiến thức cơ bản về pháp luật và những điều cần biết đối với bảo vệ chuyên nghiệp.
Nội dung huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi đi sâu vào kỹ năng mềm: nhân viên bảo vệ có kỹ năng giao tiếp tốt, có thái độ giao tiếp, cư xử khéo léo, chào hỏi lịch sự, sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng cần.
Song song với đó là phải đảm bảo chống thất thoát hàng hóa tối ưu nhất có thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mục tiêu.
Để trở thành một bảo vệ chuyên nghiệp, mỗi nhân viên bảo vệ đều phải trải qua quá trình huấn luyện nghiệp vụ đặc thù của công việc này.